Lịch khởi hành
CHUYÊN GHÉP KHÁCH LẺ VÀ LAND TOUR NGA
CHUYÊN GHÉP KHÁCH LẺ VÀ LAND TOUR NGA
CHUYÊN GHÉP KHÁCH LẺ VÀ LAND TOUR NGA
TOUR VUI CHƠI TẠI CÔNG VIÊN HỒ TÂY
TOUR VUI CHƠI TẠI CÔNG VIÊN HỒ TÂY
TOUR VUI CHƠI TẠI CÔNG VIÊN HỒ TÂY
TOUR NGHỈ BIỂN 2020
TOUR NGHỈ BIỂN 2020
TOUR NGHỈ BIỂN 2020
CHUYÊN TEAMBUILDING & GALA
CHUYÊN TEAMBUILDING & GALA
CHUYÊN TEAMBUILDING & GALA

THỦ TỤC VISA ARGENTINA

Liên hệ: Ms Vân 0971 825 141. Email sale1@hasecotravel.vn

Chi tiết

 

1. Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng kể từ ngày đi (Ký và ghi rõ họ tên tại trang số 03) ; còn ít nhất 2 trang trống để dán visa
2. 02 ảnh 3,5 x 4,5 nền trắng  + 02 ảnh 4 x4 nền trắng
3. 02 chữ kỹ mẫu ( ký  trên trang giấy A4)
4. Form khai Argentina : Ký và ghi rõ họ tên tại mục số 51
5. Thư mời gốc của đối tác ( theo diện công tác)
6. Sổ  hộ khẩu  - copy, có công chứng trong vòng 6 tháng.
7. Đăng ký kết hôn – copy, có công chứng trong vòng 6 tháng.
8. Công việc: 
- Nếu đương đơn làm việc hợp đồng:  Hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ - bản phô tô ; Đơn xin nghỉ phép ( nếu đi theo diện du lịch) hoặc quyết định cử đi công tác( nếu làm hồ sơ theo diện công tác có thư mời của đối tác) : nêu rõ thời gian, đi đâu, mục đích, chi phí ai chi trả - bản gốc – 02 bản 
- Nếu đương đơn là chủ doanh nghiệp: Giấy phép đăng kí kinh doanh ( 02 bản photo có dấu đỏ công chứng của UBND phường) 
- Nếu đương đơn là người nghỉ hưu: Quyết định nghỉ hưu, thẻ hưu trí, và sổ nhận lương hưu ( photo có dấu đỏ của UBND phường)
9. Xác nhận mức lương 3 tháng gần nhất – bản gốc.
10. Sao kê giao dịch tài khoản của cá nhân trong vòng 3 – 6 tháng. 
11. Xác nhận số dư tiền gửi tiết kiệm bản gốc xác nhận của ngân hàng + mặt sổ tiết kiệm phô tô đóng dấu treo của ngân hàng ( tối thiểu  200 triệu trở lên) – 02 bản gốc
12. Sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của cá nhân hoặc doanh nghiệp 3 tháng gần đây – bản gốc xác nhận của ngân hàng – 02 bản gốc