Lịch khởi hành
CHUYÊN GHÉP KHÁCH LẺ VÀ LAND TOUR NGA
CHUYÊN GHÉP KHÁCH LẺ VÀ LAND TOUR NGA
CHUYÊN GHÉP KHÁCH LẺ VÀ LAND TOUR NGA
TOUR VUI CHƠI TẠI CÔNG VIÊN HỒ TÂY
TOUR VUI CHƠI TẠI CÔNG VIÊN HỒ TÂY
TOUR VUI CHƠI TẠI CÔNG VIÊN HỒ TÂY
TOUR NGHỈ BIỂN 2020
TOUR NGHỈ BIỂN 2020
TOUR NGHỈ BIỂN 2020
CHUYÊN TEAMBUILDING & GALA
CHUYÊN TEAMBUILDING & GALA
CHUYÊN TEAMBUILDING & GALA

THỦ TỤC XIN VISA NGA

Liên hệ: 0971 825 141 (Ms Vân) Email: sale1@hasecotravel.vn

Chi tiết

 

 

NƯỚC NGA LOẠI VISA 

THỜI GIAN 

XÉT DUYỆT

THỜI GIAN

LƯU TRÚ

THỦ TỤC

CƠ BẢN

Visa du lịch 25 ngày 15 ngày Hộ chiếu + ảnh 
Visa du lịch 25 ngày 30 ngày
Visa thương mại 3 tháng 1 lần 3-5 ngày 90 ngày Scan hộ chiếu để làm thư mời, sau 25 ngày có thư mời thì đưa Hộ chiếu + ảnh để dán viza
Visa thương mại 3 tháng 1 lần 15 ngày 90 ngày
Visa thương mại 1 năm multi 3-5 ngày 90 ngày trong 6 tháng Scan hộ chiếu để làm thư mời, sau 35 ngày có thư mời thì đưa Hộ chiếu + ảnh + Giấy xét nghiệm HIV để dán viza
Visa thương mại 1 năm multi 15 ngày 90 ngày trong 6 tháng